Hjem

Magnar Kartveit

Professor i Det gamle testamentet

Teologie Doktor, Universitetet i Uppsala 1987

Professor i Det gamle testamentet, Misjonshøgskolen 1994

Forskingsopphald ved universiteta i Göttingen, Tübingen, Jerusalem, Rome og Berlin

Visiting Professor, Lutheran School of Theology, Hong Kong 2000-2001

Visiting Fellow, University of Cambridge 1999, University of Oxford 2006, Yale Divinity School 2009

 

Société d'Études Samaritaines VID Vitenskapelige Høyskole

Viktigaste forskingsområde

  • Israels land og teologien (doktoravhandling, føredrag og artiklar)
  • Opphav og eldste historie for samaritanane (The Origin of the Samaritans, 2009 og artiklar)
  • Dødehavsrullane og kva dei har å seia for studiet av Bibelen
  • Lingvistikk og metaforstudiar (Rejoice, Dear Zion, 2013 og artiklar)
  • Bibelomsetjing i teori og praksis (Bibel 2000, Sverige, Bibel 2011, Norge)

Kontakt: Gunhildsgate 18 C, 4041 Hafrsfjord, Norge Telefon: +47 97523177 E-post: magnar.kartveit@lyse.net